دستگاه روتاری فیدر

دسته: محصولات
بازدید: 6968

rotaryfeeder1

کارایی و مشخصات دستگاه :

روتاری فیدر به منظور کنترل دقیق جریان مواد داخل دستگاه روتاری پکر استفاده می شود.
- دو مرحله ای عمل کردن فیدر برای کنترل بهتر جریان مواد ورودی به دستگاه روتاری پکر
- استقبال بیشتر از این نوع فیدر به دلیل آب بندی بهتر مواد، نسبت به فیدرهای تک مرحله ای
- ابعاد دستگاه روتاری فیدر با توجه به میزان مواد عبوری مورد نیاز تعیین می گردد.