بچینگ

دسته: محصولات
بازدید: 2438

دستگاه بچینگ به منظور تهیه مواد اولیه سنگ مصنوعی استفاده می شود به طوری که بعد ریختن مواد اولیه در ظرفهای مختلف با دستور دسته بندی مقداری خاص از هر کدام مواد برای ترکیب آنها و تولید سنگ مصنوعی عمل میکند.

در واقع به عمل دسته بندی مواد اولیه هر کدام با مقداری مشخص را بچینگ می گویند.