بارگیرخانه کارخانه سیمان زنجان

بازدید: 1198

بارگیرخانه خط 2 کارخانه اهک فیروزکوه

راه اندازی یک دستگاه روتاری پکر 8 شیره

 

Alborz ahak

made with love from Joomla.it