بارگیرخانه کارخانه سیمان زنجان

بازدید: 958

بارگیرخانه سیمان خزر

راه اندازی یک دستگاه روتلری پکر 8 شیره + تجهیزات انتقال مواد

 

Khaza1

made with love from Joomla.it