بارگیرخانه سیمان خزر

بازدید: 1318

بارگیرخانه شرکت بازرگانی صنایع فارس و خوزستان

یک دستگاه روتاری پکر8 شیره + کلیه تجهیزات جانبی (سرند ویبره- بگ فیلتر- نوارهای انتقال) سال1387

 

farskhuz1

made with love from Joomla.it