بارگیرخانه خط 2 کارخانه آهک فیروزکوه

بازدید: 1241

بارگیرخانه کارخانه سیمان زنجان

راه اندازی بارگیرخانه به صورت کامل

 

Zanjan

made with love from Joomla.it