هلدینگ و سرمایه گذاری باختر

اجرای خط کامل ملات خشک با قابلیت تولید بیش از پنجاه نوع محصول 

هلدینگ و سرمایه گذاری باختر

دسته: معرفی زمینه های فعالیت
نوشته شده توسط mehdi

اجرای خط کامل ملات خشک با قابلیت تولید بیش از پنجاه نوع محصول 

zanjan-2