هلدینگ و سرمایه گذاری باختر

شروع کار راه اندازی خط تولید خودرو برقی برای اولین بار در ایران